Logisztikai előírások

Cserepaletta minőségi alapfeltételek

 • A palettának tisztának kell lennie.
 • Nem lehet rajta olaj, festék vagy egyéb az élelmiszerrel össze nem egyeztethető szennyeződés.
 • A paletta nem lehet korhadt, rohadt vagy gombás fertőzőtt.
 • A paletta lapján hiányos deszkázat nem megengedett.
 • A paletta lapján a deszkázat részleges pótlása javítással nem megengedett.
 • A palettán kiálló szögek nem engedélyezettek.
 • Nem tekinthető cserepalettának, ha nincs rajta az EUR/MÁV jelölés.
 • Hiányos, vagy sérült tuskójú paletta nem megengedett.
 • Rakodáskor a sofőr ellenőrzi a palettákat és a CMR aláírásával nyugtázza, hogy az árut a minőségi előírásoknak megfelelő palettán vette át.
 • Áru leadáskor a tgk vezetőnek feladata a kapott cserepaletták minőségi átvétele a fentiek szerint. Eltérés esetén, megjegyzéseket a CMR 18.-s rovatába kell rögzíteni.

Minőséggel kapcsolatos előírások

Elfogadható minőségű paletták

Nem csereképes paletták

Általános hibák / képillusztráció/

H1 Műanyag paletta rakodás

Javaslatok:

 1. Palettaképzés előtt javasolt a paletták nagynyomású vízzel való tisztítása. A paletta az áruval közvetlenül a feldolgozó üzembe kerül, ezért fontos annak tisztasága.
 2. A H1-es műanyag palettát nem lehet a földön, vagy a platón csúsztatni!
 3. Nem lehet „fél villával” emelni, a palettát teljes keresztmetszetben szabad csak megemelni!
 4. A műanyag palettát nem lehet a platón, a villa hegyével igazítani!

Rakodási javaslat:

A palettát teli villával a gépkocsi platójára kell helyezni,  és békával a helyére igazítani.

Javasoljuk a rakodást a plató hátuljáról végezni.

Cserepaletta visszaérkezéskor ellenőrizni kell a paletta épségét, esetleges repedéseket, töréseket, hiba esetén jegyzőkönyvezni kell.

Útmutató 20’ konténer rakodáshoz

Lépések:

1. Beazonosítás
A megrendelő ( Winter Trade Zrt) által leadott konténer szám, és a rakodásra kiállított konténer számának összevetése.
2. Állapot ellenőrzése:          
2a.: Sötét próba
Zárt konténerajtónál, a konténer ellenőrzése belülről, látható-e bármilyen beszűrődő fény.
2b.: Vizes próba
A konténer ajtónál a gumitömítések ellenőrzése, megfelelően záródik-e a konténer?
A gumiszigetelés mentén az ajtót kívülről (felülről) locsolva (vödörrel vagy slaggal) ellenőrizni, hogy a konténerbe jut-e be víz. Amennyiben akár a legkisebb mértékben is nedvesség kerül a konténerbe, a rakodást el kell utasítani.
2c.: A konténer belsejében a tisztaság ellenőrzése. 
Ellenőrizni, hogy a konténerben van-e bármilyen szennyeződés vagy piszok, ami a berakodás után az áru tisztaságát, állapotát veszélyeztetheti.
2d.: A konténer padlójának, tetejének, oldalfalainak ellenőrzése.
Található-e: beszögellés, horpadás, hegesztett idom, mely a konténer belső térfogatát oly mértékben csökkenti, hogy a szállítandó áru nem fér be, vagy berakáskor/szállításkor az áru állapotát veszélyezteti.
3. Az árut lehetőség szerint kötésben kell rakodni, a padlónál, oldalfalaknál háromrétegű hullámpapírt kell elhelyezni a konténer és az áru közé.
4. A kartonokat szorosan egymás mellé zártan kell elhelyezni. Az áru és az ajtó között lévő rést ne hullámpapírral, vagy selejt tálcákkal béleljük ki, hanem hungarocell lapokkal. Lényeg, hogy a konténer hosszanti irányú mozgatásakor (ütődésekor) az áru ne tudjon mozogni, billegni. Az ajtó csukása után inkább maradjon max 1 cm légrés, mint hogy a tömítés megfeszüljön.
5. A konténer rakodásakor minden esetben kérünk fotókat, lehetőleg nem a rakodó személyzetről, hanem a rakodás módjáról, hogy esetleges sérülés esetén a biztosítónak tudjuk igazolni a rakodás szakszerűségét.
A fotókat az alábbiak alapján kérjük:
– a rakodás kezdetekor, ahol a konténer belseje is látszik
– rakodás közben kb. 50%-os telítettségnél
– ajtózárás előtti állapotról (a teljes telítettség állapotáról, amin látszik, hogy az áru és az ajtó közötti térfogatot  hungarocellel kitöltötték)
– lezárt konténerről
1. ahol látszik a felhelyezett plombaszáma
2. ahol látszik a konténer azonosítószáma és önsúlya (tare)

A plomba számát kérjük beírni a CMR 17. rovatába.

A fotókat kérjük a CMR illetve az egyéb, a rakodáshoz tartozó dokumentumokkal együtt csatolni és email-ben részünkre a rakodás
befejeztével elküldeni.

Amennyiben az ellenőrzés vagy a rakodás során a legkisebb probléma adódik, a rakodást azonnal fel kell függeszteni, értesítést küldeni Winter Trade Zrt. részére e-mailben, telefonon, a további utasításig a rakodás nem folytatható. 

[elementor-template id="339"]